"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญจ๋อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่น 9 ปีชาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่น 9 ปี ชาย
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รายการที่ไปแข่ง พะเยาสปริ้นเตอร์ ปี 2566 จัดโดยชมรมว่ายน้ำพะเยา เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 (ระดับภาคเหนือ)