"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติพัชญ์ วันอุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 (การแข่งขันออนไลน์)