"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีรภัทร มะณีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันฟุตบอลเด็กแสงตะวันคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร มะณีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันฟุตบอลเด็กแสงตะวันคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ณ สนาม JPT ARENA จัดโดยบริษัท JPT ARENA CHIANG MAI เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566