"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภูริชญา อุดดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการที่ไปแข่ง พะเยาสปริ้นเตอร์ประจำปี2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูริชญา อุดดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รายการที่ไปแข่ง พะเยาสปริ้นเตอร์ ปี 2566 จัดโดยชมรมว่ายน้ำพะเยา เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 (ระดับภาคเหนือ)