"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง สอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (𝟒𝐭𝐡 𝐓𝐄𝐒𝐄𝐓 – 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐬𝐭)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566(ระดับประเทศ) จัดโดยถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566