"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำพะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธนัช มงคลศิวกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล

1.เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 50 เมตร
2.เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร
3.เหรียญทอง ท่ากบ ระยะ 25 เมตร
4.เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร
5.เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร
6.เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร
7.เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร

จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำพะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ระหว่างวันที่ 4  -5 พฤศจิกายน 2566