"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันพะเยา สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

– ถ้วยชนะเลิศอันดับทีี่ 3 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
– เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
– เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร
– เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร
– เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร
– เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร
– เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร  

จากการแข่งขันพะเยา สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
จัดโดย: ชมรมว่ายน้ำพะเยา 

สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566