"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนธรณ์ แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล 1เหรียญทอง 1เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำพะเยาปริ้นเตอร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนธรณ์ แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (กบ 25 เมตร) 1 เหรียญเงิน(ผีเสื้อ 25 เมตร) 1เหรียญทองแดง (ฟรีสไตล์ 50 เมตร) รายการที่ไปแข่ง พะเยาสปริ้นเตอร์ ปี 2566 รุ่น 8 ปีชาย จัดโดยชมรมว่ายน้ำพะเยา เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566