"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ U12 JSE INTERNATIONAL FOOTBALL FESTIVAL 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้รับรางวัล

รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 11 คน

จากรายการ U12 JSE INTERNATIONAL FOOTBALL FESTIVAL 2023
-Qualified Round-

ณ สนามกีฬาเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ระหว่าง วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566