"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ “TIMO Thailand International mathematical Olympiad 2023”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง “TIMO Thailand International mathematical Olympiad 2023” และ 1 เหรียญเงิน “HKIMO HongKong International mathematical Olympiad 2023” ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่หอประชุมสมาคมธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมี Dr.Andy Lam ประธานจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ จากประเทศฮ่องกง มาเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลในครั้งนี้