"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ธัญญนัฐเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์พิศา ธัญญนัฐเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566