"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับ 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำพะเยาปริ้นเตอร์ รุ่น 8 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับ 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำพะเยาปริ้นเตอร์ รุ่น 8 ปี หญิง ได้แก่

🥈1 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร
🥉3 เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร กบ 25 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร

จัดโดย โรงเรียนประชาบำรุง ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566