"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณคุณ กองอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับ รางวัล เหรียญทอง 🥇 พร้อมเกียรติบัตรเหรียญทอง

จาก การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์

จัดโดย ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (การสอบออนไลน์)