"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภัทรพงศ์ พงศ์มณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภัทรพงศ์ พงศ์มณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 38 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566