"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ และ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย จากโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 38 และภาษาไทย ออนไลน์ ครั้งที่ 28

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ และ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย จากโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 38 และภาษาไทย ออนไลน์ ครั้งที่ 28 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566