"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ทำคะแนนได้ 194 คะแนน จาก 200 คะแนน

จากโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ประจำปี 2566
จัดโดยสถาบัน TOP TEST CENTER
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566