"The ultimate aim of education is the development of character"

Inthanon Taekwondo Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายเตชพล พันธุวงค์ราช  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ปรเภท ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 9  – 10 ปี น้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัม

สังกัดทีม Special Forces 

จากการแข่งขันรายการ Inthanon Taekwondo Championship 2023 
หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566