"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ASMOPSS THAILAND 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ASMOPSS THAILAND 2023

รอบสอง (รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศ)

จัดโดยหน่วยงาน ASMOPSS THAILAND

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566