"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬา “Inthanon Taekwondo Championship 2023”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายสิรวุฒิ แซ่ตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท KYORUGI รุ่นยุวชนชาย 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท POOMSAE PAIR สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท POOMSAE INDIVIDUAL สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี
การแข่งขันกีฬา “Inthanon Taekwondo Championship 2023” ระดับจังหวัด จัดโดย JEJU TAKEWONDO THAILAND
ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566