"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้ วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 เสริมปัญญา

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล

ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 90% คะแนนรวม 72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน
จากการเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 (2566) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจำปี พ.ศ. 2566
ณ สนามสอบกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566