"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค5 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายฤษฎ์ัชพล  ชัยมณีวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศบุคคลยอดเยี่ยม อันดับ3 ชาย 8-9 ปี กลุ่มที่5 

3 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ผลัดผสม 4*50 เมตรชาย  

จากการแข่งขันว่ายกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค5 ประจำปี 2566 แข่งขันระดับภาค (ภาคเหนือ)

จัดโดย การกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
สระว่ายน้ำ อ.บ.ต จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566