"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายชิณท์ณภัทร    สูงขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ที่ได้รับรางวัล
– รางวัล ภาษาอังกฤษ เหรียญเงิน
– รางวัล คณิศาสตร์ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
ชั้นประถมปลาย
จัดโดย Center One Education  

แข่งขัน Online 

สอบเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 ประกาศผล 20 ก.ย. 2566 

ได้รับใบประกาศและเหรียญรางวัล  24 ต.ค. 66