"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณฐพล  ชื่นมนุษย์  รางวัลเหรียญทองแดง โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสังคมศึกษา ออนไลน์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณฐพล  ชื่นมนุษย์  ม.4/11  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ 2  จาก 18 คน  จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสังคมศึกษา ออนไลน์   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2566  จัดโดย โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์