"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตวิชญ์ ใจคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

จัดโดย สถาบัน TOP TEST CENTER เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (การแข่งขันออนไลน์)