"The ultimate aim of education is the development of character"

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชาย นภนต์ สายปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นภนต์ สายปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร นักเรียนและเยาวชนดีเด่น นักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ นักเรียนที่มีผลงานระดับนานาชาติ เนื่องในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566