"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล11 คน รายการ Chiangmai NicePlace Junior Cup U.12

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

1.ด.ช.ภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 รางวัล top scorer
2.ด.ช.ณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
3.ด.ช.นพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
4.ด.ช. ชนน ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
5.ด.ช.จิรัฎฐ์ ลือชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล11 คน รายการ Chiangmai NicePlace Junior Cup U.12 จัดโดย สมาคมฟุตบอลไทยแลนด์คัพ ร่วมกับ Niceplace Football Academy เมื่อวันที่  21-23 ตุลาคม 2566