"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับคะแนน รวม 67 จากคะแนนเต็ม80

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับคะแนน รวม 67 จากคะแนนเต็ม80 ในการสอบแข่งขัน โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษครั้งที่ 38 สนามสอบกลาง จัดโดย “บริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 2กันยายน 2566