"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9 ปีหญิง การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ระดับภูมิภาค