"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 9 ปีหญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 9 ปีหญิง MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 6 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ระดับภูมิภาค