"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลถ้วยบุคคลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลถ้วยบุคคลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำรุจิรงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ระว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ระดับ ภูมิภาค