"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2566

ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 ระดับภูมิภาค