"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายคู่อายุไม่เกิน 10ปี รายการที่ไปแข่ง PAO Chiangrai Junior Championship 2023#3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายคู่อายุไม่เกิน 10ปี รายการที่ไปแข่ง PAO Chiangrai Junior Championship 2023#3 จัดโดย ชมรมเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566