"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT TOUR รอบแข่งเก็บคะแนนสะสมระดับภูมิภาค สนามที่ 4 Class E Boy ภาคเหนือ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT TOUR รอบแข่งเก็บคะแนนสะสมระดับภูมิภาค สนามที่ 4 Class E Boy ภาคเหนือ ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566