"The ultimate aim of education is the development of character"

ปั้นหมอ Open House 2023 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายเขมรัตน์ ทองธเนศไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก ปั้นหมอ Open House 2023 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

จัดโดยศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)