"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน หญิง 7-8 ) รุ่น D น้ำหนักเกิน 24-27 กก. ในการแข่งขัน “INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 “

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน หญิง 7-8 ) รุ่น D น้ำหนักเกิน 24-27 กก. รายการแข่งขัน “INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ” ณ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566