"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
เป็นผู้สอบได้อันดับที่ 1 ทำคะแนนได้ 78 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 80 คะแนน
จากการแข่งขันโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย บริษัท เซนเตอร์วัน เอดดูเคชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566