"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภูมิรพี​ ดวงพรหม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเกียรติ​บัตร​เหรียญทอง

จากการสอบแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 จัดโดย “ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)”สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่  5 ตุลาคม​ 2566