"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPOINSHIP 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงกมลวดี   จักขุเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ประเภท SUPER JUNIOR FEMALE 9 – 10 ปี

น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม Special forces

จากการแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPOINSHIP 2023

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง ร่วมกับ ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์

ณ หอประชุมอินทนนน์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566