"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพระคุณ เลิศเฉลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล Gold Medal จากรายการ อินทนนท์ เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพระคุณ เลิศเฉลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล Gold Medal จากรายการ อินทนนท์ เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2023 โดย นายวัชรชัย เขื่่อนแก้ว (ประธานจัดการแข่งขัน) ณ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566

รางวัล Gold Medal