"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
เด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร
🔹 นักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ

เนื่องในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ
จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566