"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ เสริมปัญญา

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง คะแนนรวม 79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน
สอบได้อันดับที่ 1 ในจำนวนผู้เข้าสอบ 6,310 คน

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566