"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย เตชิต จินดาหลวง ป.1/6 รางวัล แข่งขันว่ายน้ำในรุ่นอายุ 6-7 ปี ชาย ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รายการ การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชาย เตชิต จินดาหลวง ป.1/6

ได้รับ รางวัล  2 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร และ ท่ากบ ระยะ 50 เมตร / 1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร

รายการ  แข่งขันว่ายน้ำในรุ่นอายุ 6-7 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่