"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ แบบ Online วิชาภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ แบบ Online วิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด  ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566