"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายหลงหุ้ย ใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติระดับชั้น ประถมปีที่ 1-3 ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายหลงหุ้ย ใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติระดับชั้น ประถมปีที่ 1-3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย