"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรงานวันนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ นักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ จากการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Roller Ski – interval Start Skating รุ่น Junior จากการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย