"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติระดับชั้น ประถมปีที่ 1-3 ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติระดับชั้น ประถมปีที่ 1-3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย