"The ultimate aim of education is the development of character"

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลนักเรียนดีเด่น ป.4-6
  • รางวัลนักเรียนดีเด่น ผลงานระดับประเทศ ประเภทบุคคล
  • รางวัลนักเรียนดีเด่น ผลงานระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล
  • รางวัลนักเรียนดีเด่น ผลงานระดับนานาชาติ ประเภททีม

จากงานมอบรางวัลนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ จัดโดย สมาคมสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566