"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพบพร  พิสิฐศุภมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญเงิน  วิชาคณิตศาสตร์  และรางวัลเหรียญเงิน  วิชาภาษาอังกฤษ 

จากการแข่งขันโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

จัดโดย Top Test Center 

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2566  (วิชาภาษาอังกฤษ) และ วันที่ 26 กันยายน 2566 (วิชาคณิตศาสตร์)