"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล JSE Thailand League Tabal รุ่น 11 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายธันย์พศิน ไชยบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก การแข่งขันในรายการฟุตบอล JSE Thailand League Tabal รุ่น 11 ปี

จัดโดย JSL Thailand Youth League

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ สนามหญ้าเทียม The Von โรงเรียนวชิราลัย