"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลนักเรียนและเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปริชชานิดา นุชแจ้งบง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนและเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดร เกแก๊ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566